Kontakt informacije

                 EKO gradnja d.o.o. , Sv. Ivana Krstitelja 93, 31326 Darda

RADNO VRIJEME :
ponedjeljak – petak 7:00h - 15:00h
subota 7.00h – 13.00h

INFORMACIJE :
tel : +385 31 741 021
fax : +385 31 790 562
e-mail :
info@eko-gradnja.hr
 


Tehnički direktor : Milodrag Vrcan,mag.ing.aedif.
mob : +385 99 669 9951
e-mail :
vrcan1@gmail.com

 
Financijski direktor : Antun Vilić,dipl.oec.
tel :  +385 31 790 568
fax : +385 31 790 569
mob : +385 99 669 9950
e-mail :
antun@eko-gradnja.hr
 

Prokurista : Ivan Repušić,dipl.oec
tel/fax : +385 31 790 561
mob : +385 98 320 319
e-mail :
ivan@eko-gradnja.hr

 
Prokurista : Zoran Tomljenović
,dipl.oec.

tel/fax : +385 31 790 567
e-mail : zoran
@eko-gradnja.hr

 
EKO GRADNJA konstrukcije d.o.o. , Sajmište 122 ,32000 Vukovar

tel : +385 32 338 462


 


►  Info  - Saturday, August 25, 2007
  |   Print   |   Home


  Home page - Default