Reklamiranje na našim panoima

Vrste naših reklamnih panoa na kojima možete oglašavati Vaše reklamne poruke:
 
1. Samostojeći pano 12,5 m3 dvostrani,sa snažnom reflektorskom rasvjetom.
 
 
 
2. Samostojeći pano viseći 1,5 m3 1,5 x1,0m , jednostrani i dvostrani.
 
 
Panoi se izrađuju od bojanog lima,debljine 1,5mm.
 
Reklamiranje na našim panoima trenutno nudimo u:
 
1. Otok kod Vinkovaca - samostojeći pano 12,5 m3 dvostrani,sa rasvjetom,na 4 mjesta postavljeni , pano viseći 1,5 x1,0m , na 61 mjesto postavljeni.
2. Komletinci - pano viseći 1,5 x1,0m na 8 mjesta postavljeni.

►  Usluge  - Friday, September 19, 2008
  |   Print   |   Home


  Home page - Default