Asfaltna baza Amman MEC100

 
Asfaltna baza ima slijedeće tehnološke cijeline:

1. Preddoziranje materijalasa transportom istog do sušare
2. Sušenje materijala sa transportom istog do sita
3. Sistem oprašivanja dimnih gasova koji izlaze iz sušare
4. Sistem prosijavanja,vaganja i mješanja
5. Sistem doziranja punila i ostalih dodataka
6. Sistem skladištenja goriva asfaltne mase
7. Sistem za skladištenje bitumenske mase
8. Sistem za upravljanje proizvodnjom asfaltnemase 

 


Zainteresirani kupci mogu upite i ponude slati na e-mail info@eko-gradnja.hr ,
fax 031-741 703 ,
a dodatne informacije mogu dobiti na mobitel 099-669 9953 ,ing. Milodrag Vrcan .

Adresa gdje možete pogledati asfaltnu bazu je Sajmište 122 ,
Vukovar , Eko gradnja konstrukcije d.o.o.

►  Asfaltna baza  - Monday, November 5, 2012
  |   Print   |   Home


  Home page - Default